Need Help ?
Call: +977- 016614401

नागरिक बडापत्र

सेवा ग्राहिहरुलाई सजिलोकोलागि  जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरले दिने सेवाको विवरण, समय र  लाग्ने शुल्क समेत उल्लेख गरी  बडापत्र  राखिएको छ । कुनै सुझाव भएमा दिनु होला । 

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस