Need Help ?
Call: +977- 016614401

जिल्लाको बारेमा

परिचय

शैक्षिक प्रशासनकाे सङ्गठनात्मक स्वरुपमा तल्लाे तमकाे निकायका रुपमा ७५ अाेटै जिल्लामा एक एक अाेटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गरिएकाे  छ । जिल्लास्तरीय शैक्षिक विकास कार्यक्रमकाे याेजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु  र राष्टिय नीति र कार्यक्रमका साथै शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग तथा सम्वन्धित क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयकाे निर्देशनअनुसार जिल्लामा पठनपाठन प्रक्रिया भए नभएकाे सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नु जिल्ला जिल्ला शिक्षा कार्यालयकाे मुख्य दायित्व हाे ।