Need Help ?
Call: +977- 016614401

प्रकाशनहरु

  • शैक्षिक समाचार

    प्रकाशित मिती:  २०७२-४-१८

    जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरको प्रकाशन, शैक्षिक समाचार, यस अंकमा, विद्यालयहरुलाई विभिन्न सूचनाहरु, एस एल सि २०७१ को विद्यालय गत नतिजा, र सामुदायिक विद्यालयहरुमा निकासा गरिएको रकमको विवरण पाउनु हुनेछ । 

    थप हेर्नुहोस