Need Help ?
Call: +977- 016614401

संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा संचालन निर्देशिका २०६९

प्रकाशित मिती:  २०७१ श्रावण १९ गते

संस्थागत विद्यालयहरुले नेपाल  सरकारबाट स्वीकृत गरेको संस्थागत विद्यालय  मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९  अध्ययन गरी प्रयोग गर्नु पर्ने आवस्यकता छ ।