Need Help ?
Call: +977- 016614401

शैक्षिक समाचार

प्रकाशित मिती:  २०७२-४-१८

जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरको प्रकाशन, शैक्षिक समाचार,

यस अंकमा, विद्यालयहरुलाई विभिन्न सूचनाहरु, एस एल सि २०७१ को विद्यालय गत नतिजा, र सामुदायिक विद्यालयहरुमा निकासा गरिएको रकमको विवरण पाउनु हुनेछ ।