Need Help ?
Call: +977- 016614401

भक्तपुर जिल्लाको एस एल सि नतिजा उत्कृष्ट हुनुका कारण सम्वन्धमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्मा संगको अन्तरवार्ता

प्रकाशित मिती:  २०७२-४-५

भक्तपुर जिल्लाको एस एल सि नतिजा उत्कृष्ट हुनुका कारण सम्वन्धमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्मा संगको अन्तरवार्ता