Need Help ?
Call: +977- 016614401

विनासकारी भुकम्पले विद्यालय भवनमा पुर्‍याएको क्षति स्वारुप भत्केका भवनको फोहर व्यवस्थापन, अस्थायी कक्षा कोठा निर्माण, पिउने पानी शौचालयको मर्मत गर्नकोलागि विद्यालयहरुलाइ रकम निकासा ।

प्रकाशित मिती:  २०७२-०३ -२३

विनासकारी भुकम्पले विद्यालय भवनमा पुर्‍याएको क्षति स्वारुप भत्केका भवनको फोहर व्यवस्थापन, अस्थायी कक्षा कोठा निर्माण, पिउने पानी शौचालयको मर्मत गर्नकोलागि विद्यालयहरुलाइ रकम निकासा गरिएको छ ।