Need Help ?
Call: +977- 016614401

साक्षर भक्तपुर अभियान अन्तरगत, जिल्लाको कुनै स्थानमा १५ देखि ६० बर्ष उमेर समुहको निरक्षर व्यक्ति देखिएमा जानकारी गराउन अनुरोध

प्रकाशित मिती:  २०७१- १२ -२५

साक्षर भक्तपुर अभियान सफल पर्नु सवै सचेत व्यक्तिको कर्तव्य र दायित्व हो । भक्तपुर जिल्लालाई यसै अा ब भित्र साक्षरत बनाउने प्रतिवद्धताका साथ सवै पक्ष लागि परेको अवस्थामा अझै पनि  जिल्लाको कुनै स्थानमा १५ देखि ६० बर्ष उमेर समुहको निरक्षर व्यक्ति देखिएमा जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको अनुरोध यसै साथ राखिएको छ ।