Need Help ?
Call: +977- 016614401

विद्यालयमा हुने हिसा तथा यौनदुर्व्यवहार विरुद्धको रष्ट्रिय अभियान भर्ना र अभियान २०७२ सम्वन्धी जिल्लास्तरीय वैठक

प्रकाशित मिती:  २०७१- १२ -२४

मिति २०७१।१२।२३ गतेका दिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सभाहलमा  विद्यालयमा हुने हिसा तथा यौनदुर्व्यवहार विरुद्धको रष्ट्रिय अभियान भर्ना र अभियान २०७२ सम्वन्धी जिल्लास्तरीय वैठक निम्न निर्णयहरु गरेको छ ।   

१ विद्यालयस्तरमा हुने हिसा तथा यौन दुर्व्यवहार विरुद्धको अभियानलाई सफल पार्न  सवै निकायहरुलाई

 अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

२ सवै संघ संस्था तथा निकायहरु अभियान सफल पार्न सक्रिय रुपमा लाग्ने निर्णय गरियो ।

३ स्रोत केन्द्रतहमा स्रोतव्यक्तिको संयोजकत्वमा स्रोतकेन्द्र स्तरीय समिति गठन गरी अभियान सफल पार्न विभिन्न कार्यक्रम गर्न निर्देशन गर्ने र सहयोग गर्ने निर्णय गरियो ।

४ विद्यालय तहमा वि व्य स पदाधिकारी शिक्षक अभिभावक संघ र सरोकारवालाहरुको वैठक वसी यस विषयमा छलफल, अन्तरकिर्या गर्ने र विद्यालय वाहिर रहेका वालवालिका विद्यालय ल्याउन घरदैले अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरियो।

५  विद्यालयमा हुने हिसा तथा यौनदुर्व्यवहार विरुद्धको राष्ट्रव्यापी अभियान संचालन कार्यविधी २०७१ अनुसार विद्यालयमा महिला शिक्षकलाई फोकल पर्सन तोकि छात्रछात्राहरुलाई लैङ्गिक हिंसा र यौनजन्य दुर्व्यवहार वाट वच्ने उपायको वारेमा अभिमुखिकरण गर्ने, समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने र विद्यालयमा वालमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।

६ २०७१ चैत्र मसान्त सम्म विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने, विद्यालय तथा अन्य संघसंस्थाहरुले अभियानको वारेमा जानकारी गराउने निर्णय गरियो ।

७ जिल्ला तहमा अभियान संचालन गर्न विभिन्न संघ संस्थाको सहयोग लिएर पर्चा पोस्टर निर्माण तथा प्रचारप्रसार गर्ने निर्णय गरियो ।

८ लैङगिक हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान र भर्ना अभियान २०७२ को वारेमा सवै पक्षसग छलफल तथा अन्तर्किर्या गर्ने निर्णय गरियो ।

९ अभियानलाई सार्थक र सफल वनाउन संचारका लागि पत्रकार महासंघलाई अनुरोध गर्ने दिने निर्णय गरियो ।

१० वैशाख ३ गते विहान ७.३० वजे दरवारक्षेत्रमा लैङगिक हिंसा विरुद्ध तथा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धमा र्‌याली गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरियो ।