Need Help ?
Call: +977- 016614401

भक्तपुर जिल्लामा रहेका सस्थागत विद्यालय र ति विद्यालयहरुको विद्यार्थी बिवरण

प्रकाशित मिती:  २०७१- १० -१५

विद्यालयहरुले भरेको तथ्याङ्क विवरणको आधारमा विद्यार्थी विवरण राखिएको हो । कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्यामा फरक पर्न गएको भए तथा त्रुटी हुन गएको भए जिल्ला शिक्षा कार्यकलय भक्तपुरलाई जानकारी गराइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ ।