Need Help ?
Call: +977- 016614401

विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिका

प्रकाशित मिती:  २०७१- १० -१५

राम्रो विद्यालयहुनकोलागि राम्रो योजनाको आबस्यकता पर्दछ । विद्यलाय सुधार योजना निर्माण गर्ने क्रममा कतिपय विद्यालयमा कसरी योजना निर्माण गर्ने कसको सहयोग लिने भन्ने बिषयमा अलममा पर्ने गरेको हुनाले विद्यालय सुधार योजना निर्माणकोलागि सहयोग गर्न निर्माण भएको सहयोगी  पुस्तिका राखिएको छ । आवस्यक परेमा डाउनलोड गरी हे्र्न सक्नु हुनेछ ।