Need Help ?
Call: +977- 016614401

भक्तपुर जिल्लामा रहेका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरुको विवरण

प्रकाशित मिती:  २०७१- ०९ -२४

भक्तपुर जिल्लामा साक्षरता, निरन्तर शिक्षा, सामाजिक चेतना बृद्धि लगाएतका कार्यहरु गर्नकोलागि २२ वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरु रहेका छन् । ति सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको विवरण यसैसाथ एटेच गरिएको छ । डाउनलोड गरी हेर्न सक्नु हुने छ । सामुदायिक अध्ययन केन्द्रलाई व्यवस्थित र काममा प्रभावकारी पार्नकोलागि सवैबाट सहयोग हुने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।