Need Help ?
Call: +977- 016614401

भक्तपुर जिल्लामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरु र ति विद्यालयहरुमा रेहेका विद्यार्थी बिवरण

प्रकाशित मिती:  २०७१- ०९ -२४

विद्यालयहरुले भेरको तथ्या‌ङ्क  (फलास १ ) का आधारमा विद्यार्थी सङ्ख्या राखिएको छ । कुनै विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या फरक परेको तथा त्रुटि हुन गएको भए जिल्जा शिक्षा कार्यालय भक्तपुरलाई जानकारी गराइदिन हुन समेत सवैमा अनुरोध छ ।